วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง

   
อาจารย์อรรณพ มีมั่น
 
ตำแหน่ง : อาจารย์สาขาช่างกลโรงงาน

โทรศัพท์ :
Email :

   
 
รหัส ผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ปีการศึกษา ผู้ชม
T5314 สื่อการสอน ชิ้นงานค้อนหัวกลม 2553 0

ปิดหน้าต่าง